Skip to main content

De identiteit van onze school

Onze school is een samenwerkingsschool. Dat wil zeggen dat ouders voorafgaand aan een nieuw schooljaar of bij inschrijving van hun kind, aan kunnen geven of zij HVO, GVO of RK willen laten volgen door hun kind(eren).
Er moet een keuze gemaakt worden. Dit is wettelijk verplicht. Eén maal per week zal de groep opgedeeld worden in drie groepen.
Voor de humanistische en protestant christelijke lessen worden mensen vanuit een stichting (HVO/GVO) aangetrokken om de lessen te verzorgen. De RK- lessen worden door leerkrachten gegeven die daarvoor bevoegd zijn. Met betrekking tot de identiteit van onze school is tijdens het fusieproces een werkgroep opgericht onder leiding van de identiteitsbegeleiders van Perspecto.
De werkgroep bestaat verder uit een aantal ouders en leerkrachten, evenredig verdeeld vanuit de fusiescholen. De werkgroep zal de identiteit van de school blijvend evalueren, ook de komende schooljaren.
Door gesprekken met leerkrachten, ouders en directie is een beeld ontstaan, hoe op onze school de identiteit wordt beleefd.
In een teambijeenkomst met de fusiebegeleider en identiteitsbegeleiders, is de missie van onze school bepaald